poniedziałek, 22 października 2012

Zmiany, zmiany...

W niedzielę w Klubie Studenta Akademii Humanistycznej odbyło się walne zebranie członków klubu. Dokonano wyboru nowego prezesa oraz poszerzono skład osobowy zarządu.Nowym sternikiem Nadnarwianki został Łukasz Pieńkos, który na co dzień jest oficerem Służby Więziennej. Łukasz Pieńkos będzie z pewnością jednym z najmłodszych prezesów w historii Nadnarwianki. Skład zarządu został uzupełniony o Tomasza Wanielistę, Grzegorza Wyrka, Krzysztofa Strusińskiego oraz Rafała Pizonia.

W walnym zebraniu uczestniczyło 23 członków klubu, trener Mariusz Malarz, pułtuskie media, kibice oraz delegacja z Urzędu Miasta w osobach Wojciecha Dębskiego oraz Zenona Kowalewskiego.

Entuzjazm związany z wyborem nowych władz przyćmiła żenująca sprawa związana z brakiem deklaracji członkowskiej oraz nieopłaceniem składki przez … urzędującego członka zarządu.

Miejmy nadzieję, że nowe władze uporządkują sytuację w Nadnarwiance, aby nie było już takich przypadków jak ten wspomniany powyżej. Prezesowi oraz zarządowi życzymy owocnej współpracy.

Zarząd klubu:
Łukasz Pieńkos – prezes zarządu
Józef Gryc – sekretarz zarządu
Janusz Dubaj – członek zarządu
Tadeusz Nycz – członek zarządu
Dorota Sobocińska – członek zarządu
Wojciech Górecki – członek zarządu
Edward Żelazek – członek zarządu
Tomasz Wanielista – członek zarządu
Grzegorz Wyrek – członek zarządu
Krzysztof Strusiński – członek zarządu
Rafał Pizoń – członek zarządu


Madel