niedziela, 16 czerwca 2013

Zmiany, zmiany...

Dymisja Mariusza Malarza oraz pozostanie Łukasza Pieńkosa na stanowisku prezesa klubu to dwie najważniejsze decyzje personalne o jakich można było dowiedzieć się na niedzielnym Walnym Zebraniu Członków Nadnarwianki.

Spotkanie trwało ponad dwie godziny i trzeba przyznać, że pierwszy raz od dawna Walnemu Zebraniu towarzyszyła normalna partnerska atmosfera do rozmów. Na spotkaniu było obecnych 14 członków klubu, Burmistrz i Wiceburmistrz Pułtuska oraz trenerzy i delegacja zawodników Nadnarwianki. 

Następnie, podczas swojego przemówienia trener Mariusz Malarz poinformował, że nie jest już szkoleniowcem Nadnarwianki. Nowego trenera Nadnarwianki powinniśmy poznać w lipcu. 

Bardzo ważnym punktem podczas zebrania było przedstawienie aktualnej sytuacji finansowej klubu, który pod tym względem odbił się od dna. Zadłużenie zostało zmniejszone z kwoty 80 000zł do 35 000zł. Ze spraw organizacyjnych zapadła decyzja o wyborze nowego starego prezesa oraz zmniejszeniu składu osobowego Zarządu z 11 do 7 członków.

Aktualny skład Zarządu:
Łukasz Pieńkos - prezes klubu
Tomasz Wanielista - członek (sekcja piłkarska)
Grzegorz Wyrek - członek (sekcja piłkarska)
Krzysztof Strusiński - członek (sekcja piłkarska)
Tadeusz Nycz - członek (sekcja szachowa)
Paweł Komorowski - członek (sekcja szachowa)
Janusz Dubaj - członek (sekcja strzelecka)