czwartek, 27 lutego 2014

Historia Nadnarwianki - początki klubu

Nadnarwianka Pułtusk należy do grona najstarszych klubów sportowych na Mazowszu. Trzeba obiektywnie przyznać, że w przeciągu dziewięćdziesięciu trzech lat niewiele było sukcesów sportowych, nie brakowało za to problemów organizacyjnych i finansowych. Pomimo wszelkich przeciwności losu pułtuski klub zawsze pełnił swoją najważniejszą funkcję czyli promował rozwój kultury fizycznej wśród Pułtuszczan.


Z powodu zaginięcia bądź zniszczenia dokumentów ciężko jest ustalić oficjalną datę powstania klubu lecz początki datuje się na wrzesień 1921 roku. Głównym pomysłodawcą założenia Pułtuskiego Klubu Sportowego Nadnarwianka oraz jego pierwszym prezesem i grającym trenerem był Witold Chęciński (1900 - ?, więcej: Archiwum Państwowe w Warszawie - Losy Niebieskich Mundurków). W klubie występowali wówczas głównie pochodzący z Pułtuska studenci uczelni wyższych, którzy trenowali w sekcjach piłki nożnej, lekkoatletyki, pływackiej i łyżwiarskiej.

Prawdopodobnie za barwy klubowe uznano biel i granat. Początkowo korzystano ze sprzętu sportowego oraz boiska innej pułtuskiej drużyny jaką był Wojskowy Klub Sportowy 13 pułku piechoty. Z powodu braku połączenia kolejowego oraz bardzo wysokich kosztów transportu samochodowego Nadnarwianka nie przystąpiła jednak do rozgrywek ligowych. Największą gwiazdą Nadnarwianki, jak i piłkarskiej reprezentacji miasta, był Tymoteusz Kołakowski (1902 – 1939, więcej: Archiwum Państwowe w Warszawie - Losy Niebieskich Mundurków).

Z powodu braku wsparcia instytucjonalnego oraz finansowego, klub zawiesił swą działalność już pod koniec lat dwudziestych. Reaktywacja nastąpiła w 1935 roku poprzez połączenie z oddziałem Kolarskiego Związku Strzeleckiego w wyniku czego powstał wielosekcyjny Klub Sportowy Związku Strzeleckiego w Pułtusku.

Na początku drugiej dekady XX wieku w Pułtusku istniały aż 4 drużyny piłkarskie. Oprócz opisywanej Nadnarwianki i wspomnianego WKSu 13 pp funkcjonowały jeszcze SKS Pułtusk oraz Żydowskie Towarzystwo Sportowe, przekształcone następnie w Stowarzyszenie Makabi. Pomimo utworzenia w 1935 roku Płońskiego Podokręgu Warszawskiego Okręgu Związku Piłki Nożnej, który obejmował powiat płoński, pułtuski, płocki, sierpecki, mławski i ciechanowski, pułtuskie drużyny dalej rywalizowały jedynie w lidze miejskiej.
źródło: Krzysztof Wiśniewski, „Nadnarwianka Pułtusk, 1921-2011, Zarys dziejów”, AGA PRESS, Pułtusk 2011fotografie: zbiory Wojciecha Werczyńskiego