poniedziałek, 10 marca 2014

Przedstawiciel Nadnarwianki w Pułtuskiej Radzie Sportu

Na mocy zarządzenia Burmistrza Pułtuska, Grzegorz Wyrek, członek zarządu Nadnarwianki, dołączył do dziesięcioosobowej Pułtuskiej Rady Sportu. Przedstawiciel klubu zastąpił na tym stanowisku Dorotę Sobocińską, która do 16 czerwca 2013 roku również wchodziła w skład zarządu klubu. Do zadań Pułtuskiej Rady Sportu należy m.in. opiniowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz współorganizowanie imprez sportowych na terenie Pułtuska.