czwartek, 20 sierpnia 2015

Podatnicy po raz kolejny wydatnie wsparli Nadnarwiankę

Zarząd MLKS Nadnarwianka Pułtusk pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom, które postanowiły przekazać 1% swojego dochodu za 2014 rok na organizację pożytku publicznego jaką jest pułtuski klub. Łączna kwota, którą otrzymała Nadnarwianka opiewa na ok. 36 500zł. Wynik ten jest minimalnie niższy niż w poprzednim roku, jednakże jego wysokość potwierdza, że zaufanie podatników do pułtuskiego klubu jest cały czas na wysokim poziomie. Dziękujemy wszystkim i obiecujemy, że środki te zostaną rozsądnie wykorzystane na cele statutowe.

Jednocześnie komunikujemy, iż MLKS Nadnarwianka Pułtusk, jak przystało na organizację pożytku publicznego, publikuje swoje sprawozdania finansowe i merytoryczne w bazie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - link.


Zarząd MLKS Nadnarwianka Pułtusk