środa, 24 lutego 2016

Zmiany w Pułtuskiej Radzie Sportu

Na mocy Zarządzenia Nr 153/2016 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 lutego 2016 r. została powołana 11-osobowa Pułtuska Rada Sportu, do której należeć będzie m.in. Antoni Krajewski - przedstawiciel Nadnarwianki, pełniący w klubie funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Do zadań Pułtuskiej Rady Sportu należy m.in. opiniowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz współorganizowanie imprez sportowych. W poprzednich latach Nadnarwiankę w tym organie Gminy Pułtusk reprezentował Grzegorz Wyrek oraz Dorota Sobocińska.